Från
9490

Rostskyddsmedel

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Tunn, penetrerande rostskyddsolja, främst avsedd för invändig behandling (hålrum) på fordon. Fritt från lösningsmedel. God applicerbarhet vid rumstemperatur. Hög motståndskraft mot tvätt- och avfettningsmedel.
 • ROSTSKYDD LÖSNINGSM.FRI 500ML

  ROSTSKYDD LÖSNINGSM.FRI 500ML

  Art. 36-2429
  500 ml sprayburk.
  9490
  189,80 / L
  Fara
  Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
 • ROSTSKYDD LÖSNINGSM.FRI 1L

  ROSTSKYDD LÖSNINGSM.FRI 1L

  Art. 36-2430
  1 l burk, gänga för sprutpistol.
  125:-
  125:- / L
  Varning
  Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också