135:-

Däckfix, brandsäker

Art. 36-8201

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
En icke brandfarlig gas pumpar upp och tätar ett punkterat däck på några sekunder - en säker, snabb och enkel lösning när man saknar möjlighet att byta däck. Lågt GWP. Rekommenderas till alla typer av däck på motorfordon. För däck 185R 14 och större. Efter användning ska däcket kontrolleras av en fackman. 500 ml.
Varning
Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter