135:-

Däckfix, brandsäker

Art. 36-8201

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
En icke brandfarlig gas pumpar upp och tätar ett punkterat däck på några sekunder - en säker, snabb och enkel lösning när man saknar möjlighet att byta däck. Lågt GWP. Rekommenderas till alla typer av däck på motorfordon. För däck 185R 14 och större. Efter användning ska däcket kontrolleras av en fackman. 500 ml.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter