Från
8990

Epoxikitt

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Kittstång med inkapslad härdare. Knåd- och formbart. Hanteras med skyddshandskar. Varken krymper eller rostar och kräver inga verktyg. Ger en stark, permanent lagning. Innehåller inga lösningsmedel. Kan användas både inom- och utomhus. Tål efter härdning både borrning, maskinbearbetning, gängning, filning, sågning, slipning och målning.
 • EPOXYKITT STÅL

  EPOXYKITT STÅL

  Art. 36-1301
  Stål, 50 g
  8990
  1798:- / KG
  Varning
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation: Sök läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • EPOXYKITT TRÄ

  EPOXYKITT TRÄ

  Art. 36-1304
  Trä, 25 g
  9490
  3796:- / KG
  Varning
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid hudirritation: Sök läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • EPOXYKITT ALUMINIUM

  EPOXYKITT ALUMINIUM

  Art. 36-1303
  Aluminium, 50 g
  9490
  1898:- / KG
  Varning
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation: Sök läkarvård. Särskild behandling (se … på etiketten). VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också