159:-
53:- / KG

Glykol, Longlife, koncentrerad

Art. 36-1851

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Kylarglykol Longlife är baserad på etylenglykol och fri från nitrit, amin, fosfat, silikat och borat. Ger ett utmärkt skydd mot frost, korrosion och överhettning i alla moderna motorer, men särskilt i överladdade aluminiummotorer. Skyddar effektivt mot korrosion och avlagringar i hela kylsystemet och dess vitala delar. Följ alltid motorfabrikantens rekommendationer vid byte av kylarvätska. Får inte blandas med propylenglykol. Färg: röd.3 kg
Varning
Skadligt vid förtäring. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta händerna grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Sök läkarvård om du känner dig dålig. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.

Andra kunder köpte också