Från
7490

Fasadtvätt

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
För rengöring av fasader och målade ytor, även före ommålning.

Bruksanvisning:
Appliceras med pensel/roller, svamp eller lågtrycksspruta vid större ytor. Vid sprutning, använd lämpligt munstycke som minimerar risken för aerosoldimma. Vid användning i dåligt ventilerade utrymmen/inomhus, använd lämpligt andningsskydd. För att undvika ränder, lägg alltid på tvättlösningen nerifrån och upp. Låt tvättlösningen verka i några minuter. Bearbeta gärna ytan med mjuk borste eller svamp tills all smuts är helt upplöst och skölj därefter med rikligt med vatten. Låt torka ordentligt före målning. Skydda eventuell växtlighet i närheten. Målning kan ske när fukthalten understiger 18%. Mät fukthalten i virket med Fuktmätare 87-257 eller 87-258.

Dosering:
Spädes 1:10-1:20 beroende på smutsighetsgrad.
pH-koncentrat: ca 10.
Densitet: 1,03 g/cm³.
 • FASADTVÄTT 4 L.

  FASADTVÄTT 4 L.

  Art. 36-7203
  4 l
  129:-
  32,25 / L
  Fara
  Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.
 • FASADTVÄTT 1 L.

  FASADTVÄTT 1 L.

  Art. 36-7202
  1 l
  7490
  74,90 / L
  Fara
  Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter