199:-

Taktvätt

Art. 36-72090

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Rengör enkelt och effektivt från smuts och annan påväxt. Koppla trädgårdsslangen direkt på injektorn, som automatiskt ger rätt dosering. Kan även handdoseras (1 del Taktvätt till 5 delar vatten). Passar för takpannor av betong eller tegel samt för behandlade plåttak. Koncentrat, räcker till 120–150 m² takyta. 2,5 l.
Fara
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Kan vara korrosivt för metaller.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter