119:-
119:- / L

Teakolja

Art. 36-3661

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Användningsområde:
Torkande alkydträolja för behandling av tidigare oljade eller obehandlade utemöbler etc. av teak.

Speciella egenskaper:
Oljan är klar, torkande och lågviskös. Hårda träslag är oftast mycket feta. Ytveden grånar emellertid snabbt. Oljan ger ett gott skydd mot fukt eftersom den tränger in och fyller träporerna så att ett vattenavvisande oljeskikt bildas. En behandling ger oftast en fräsch yta. Oljan innehåller vaxer och är därför smutsavvisande.
Innehåller Kobolt bis(2-ethylhexanoat). Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • Bindemedel: Alkydoljor
  • Glans: Beroende på underlag
  • Densitet: Ca 0,87 g/cm3
  • Torrhalt: 32 volym-%
  • Kulör: Klar
  • Materialåtgång: 4–10 m2/l
  • Viskositet: >20,5 mm²/s
  • Brandklass: 3
  • Lagring/transport: 2 år obruten förp.
  • Appliceringsförhållande: Över +4 °C, ej för varmt
  • Spädning/rengöring: Lacknafta/alifatnafta
  • Torktid: Ca 1 dygn, beroende på temperatur och luftfuktighet
  • Volym: 1 l

Andra kunder köpte också