119:-
119:- / L

Teakolja

Art. 36-3661

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Användningsområde:
Torkande alkydträolja för behandling av tidigare oljade eller obehandlade utemöbler etc. av teak.

Speciella egenskaper:
Oljan är klar, torkande och lågviskös. Hårda träslag är oftast mycket feta. Ytveden grånar emellertid snabbt. Oljan ger ett gott skydd mot fukt eftersom den tränger in och fyller träporerna så att ett vattenavvisande oljeskikt bildas. En behandling ger oftast en fräsch yta. Oljan innehåller vaxer och är därför smutsavvisande.
Innehåller 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller Kobolt bis(2-ethylhexanoat). Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.
  • Bindemedel: Alkydoljor
  • Glans: Beroende på underlag
  • Densitet: Ca 0,87 g/cm3
  • Torrhalt: 32 volym-%
  • Kulör: Klar
  • Materialåtgång: 4–10 m2/l
  • Viskositet: >20,5 mm²/s
  • Brandklass: 3
  • Lagring/transport: 2 år obruten förp.
  • Appliceringsförhållande: Över +4 °C, ej för varmt
  • Spädning/rengöring: Lacknafta/alifatnafta
  • Torktid: Ca 1 dygn, beroende på temperatur och luftfuktighet
  • Volym: 1 l

Andra kunder köpte också