159:-
159:- / L

Fönsterfärg

Art. 36-017

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Fönsterfärg för målning av fönster och andra snickerier. 1 l.

 • Glans: Blank
 • Applicering: Roller, pensel, spruta.
 • Förtunning: Lacknafta 3-5% för penselapplicering; upp till 10% vid sprutmålning.
 • Torktid (+23°C, 65% relativ luftfuktighet): 16-32 timmar.
 • Antal strykningar: 1 eller 2.
 • Övermålningsbar: Efter 16 timmar.
 • Åtgång: 6-10 m²/liter (hyvlat trä).
 • Rengöring av verktyg: Med hjälp av lacknafta.
 • Målningstemperatur: +5°C till +35°C.
 • Bindemedel: Alkydolja.
 • Lösningsmedel: Alifatnafta.
 • Förvaringstid: Oöppnad burk, normala förhållanden och temperaturer; 24 månader.
 • Gränsvärde VOC: (kat A/d 2010) 300 g/l.
 • Produkten innehåller max: 300 g/l VOC.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller: N-Formylmorfolin. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in ångor/sprej. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Andra kunder köpte också