199:-
199:- / L

Klinkerrent

Art. 36-786

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Koncentrerad syratvätt för rengöring av golv och beklädnader av keramik m.m. 1 l.

Egenskaper:
Tar snabbt bort cementrester och cementerande bindemedel, salt- och kalkbeläggningar från kakelplattor av keramik, granitkeramik, glasmosaik, tegelsten/terrakotta, antikbehandlad marmor etc. Absorberande ytor så som torrpressad klinker och cement måste först behandlas med vattenavstötande impregneringsmedel innan Klinkerrent appliceras.

Användning:
Läs igenom produktens säkerhetsdatablad före användning (se www.biltema.se). Späd Klinkerrent från 1:1 till 1:10 i kallt vatten, beroende på vilken typ av material och hur mycket beläggning som ska tas bort. Häll ut lösningen och fördela den jämnt på ytan som ska rengöras. Låt verka i 5–10 minuter och använd sedan en svamp, typ Scotchbrite, för att ta bort fläckar och kvarstående beläggning. Ta bort rester av medlet från ytan med trasor, gummiskrapa eller cellulosasvamp. Skölj till sist rikligt med vatten och torka noga.

OBS!
Nyfogade ytor ska inte rengöras med Klinkerrent förrän 7 dagar efter fogning.
Använd inte produkten på polerad marmor eller andra kalkartade polerade material som kan förlora sin glans. Vid rengöring av borstad marmor, späd med vatten 1:10. Vid rengöring av ljus marmor, späd med vatten 1:3. Vid tveksamhet om materialet tål att rengöras med Klinkerrent, gör först ett prov på en undanskymd yta. Se till att skydda dörrar, dörrkarmar, gummipackningar, möbler och andra ytor som skulle kunna angripas vid direktkontakt med produkten. Använd lämpliga skyddskläder (gummihandskar, ansiktsskydd eller glasögon).

Hållbarhet: 24–36 månader i oöppnad originalförpackning, förvarad torrt och kallt. Tål inte frost.

Åtgång: 5–20 m²/l
Innehåller nonjontensider < 5 %, parfym.
Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också