7990
199,75 / L

Desinfektionsspray, 70 % alkohol

Art. 36-8775

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Desinficeringsmedel som effektivt dödar bakterier, virus, jäst och de flesta typer av mögelsporer. Produkten desinficerar dörrhandtag, toalettstolar, vattenkranar och andra föremål där mikrober ofta fastnar. Lämplig även för handdesinfektion. Långvarigt bruk kan orsaka torra händer. pH 7, doftfri. 400 ml.
Fara
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter