9990
24,98 / L

Grovrengöring

Art. 36-851

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Högeffektiv smutslösare som lämpar sig till all rengöring som kräver lite extra effekt. Utmärkt som rengöring före målning, rengöring av interiör i fordon, samt för rengöring i hemmet, av t.ex. klädslar, mattor, garagegolv och plastmöbler. Använd lämpliga skyddshandskar.4 l
Fara
Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter