Biltema Foundation donerar 1 mkr till Rädda Barnen

Biltema Foundation donerar 1 mkr till Rädda Barnen

Ett av Biltema Foundations fokusområden är att tillhandahålla hjälp i krissituationer världen över. Det är därför viktigt för oss att stödja barnrättsorganisationen Rädda Barnens arbete i Jemen - ett land som efter år av konflikter nu står inför en humanitär, social och ekonomisk kris.
Publicerad 2020.10.12

För barnen i Jemen innebär kriget återkommande flygattacker, skräck, hunger och törst. Situationen har nu ytterligare förvärrats på grund av smittspridningen av coronaviruset, och landet saknar den infrastruktur som krävs för att tillhandahålla sjukvård, mat och rent vatten. Därför har Biltema Foundation donerat 1 mkr till Rädda Barnen för att stödja deras insatser i Jemen, ett arbete som gör att många barn kan få tillgång till läkarvård, mat, psykosocialt stöd och utbildning.

”Vi vill göra allt vi kan för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. Det är därför otroligt viktigt för oss att stötta organisationer som fokuserar på att hjälpa barn i utsatta lägen. Rädda Barnen är en väletablerad barnrättsorganisation som har bevisat att deras insatser gör stor skillnad. Krisen i Jemen är en akut situation för en hel generation barn, och med Biltema Foundation vill vi bidra till en bättre framtid för dem”, säger Louise Wennberg, ordförande för Biltema Foundation.

Läs mer om Rädda Barnens arbete i katastrofer här.