Våra fokusområden

Våra fokusområden

Syftet med Biltema Foundation är att bidra till en bättre värld genom att stötta projekt inom forskning, hälsa och utbildning samt finnas till hands när en katastrof drabbar ett land, en region eller en befolkning. Här kan du läsa mer om de fokusområden som stiftelsen har valt att arbeta med.

Forskning

Varje år drabbas tiotusentals personer i Sverige av cancer, men tack vare forskningen överlever allt fler. Biltema Foundations ambition är att bidra till att cancerforskningen kan ta nya steg framåt och stöttar därför AGORA Translational Cancer Research Center i Lusanne, Schweiz. AGORA grundades med visionen att tvärvetenskapliga arbetsgrupper bestående av biokemister, läkare och forskare med hjälp av sina sammanlagda kunskaper och erfarenheter skulle kunna göra stora framsteg inom cancerforskningen. Resultatet har blivit ett forskningscenter som ligger i anslutning till sjukhuset där cancerpatienter behandlas. Centret är designat för interaktion och samarbete för att locka fram nya idéer och innovationer.

Hälsa

Att ge fler människor, både barn och vuxna, tillgång till sjukvård är en av målsättningarna med Biltema Foundation. Projekten som stödjs väljs ut med omsorg för att hjälpen ska nå så många som möjligt. Under 2020 gjordes en donation till organisationen Kids OR som arbetar med att ge säker operationsvård till barn. Donationen gick till projektet att bygga världens första operationssal tillägnad barn i flyktingläger som stod klar i Kenyanska Kakuma Camp i början på 2021.

Utbildning

Grunden till ett samhälles utveckling och välmående är att invånarna har tillgång till utbildning, och därför vill Biltema Foundation hjälpa barn till ökat lärande. Barnmissionen är en organisation som är verksam i 15 olika länder i Afrika, Asien och Europa. Genom Barnmissionens arbete stöttar Biltema Foundation skolverksamheter i Manilla i Filippinerna. Stödet nyttjas till att bidra till personalomkostnader, underhåll av lokaler och skolgårdar men även till skolmaterial som block, pennor och läroböcker.

Katastrofer

När en naturkatastrof plötsligt drabbar ett land eller ett krig skakar en hel befolkning krävs det att omvärlden ställer upp och hjälper till. Biltema Foundation bistår med finansiellt stöd till organisationer som finns på plats för att hjälpa till i drabbade områden. Under 2020 gjorde Biltema Foundation bland annat en donation till barnrättsorganisationen Rädda Barnen för att stödja deras arbete i det krigshärjade Jemen. Samma år drabbades Australien av omfattande skogsbränder. Organisationen Humane Society International som fanns på plats för att rädda djurlivet i de mest ansatta områdena mottog då en donation från Biltema Foundation för att kunna fortsätta sitt arbete.