Biltema Real Estate

Biltema Real Estate

I varje nordiskt land där Biltema har varuhus, har Biltema Real Estate verksamma kontor. Biltema Real Estate ansvarar för att ta hand om ägandet, förvaltningen och projekteringen av ny-, till-, och ombyggnationer för samtliga byggnader inom Biltema.

Lokalerna innefattar varuhus, lagerbyggnader och kontorslokaler. Den totala ytan för samtliga fastigheter som Biltema Real Estate ansvara för är cirka 800 000 kvadratmeter, och ytterligare 200 000 kvadratmeter med pågående projekt inräknade.

Inom Biltema-koncernen finns det således:

  • Biltema Real Estate Danmark A/S 
  • Biltema Real Estate Finland OY 
  • Biltema Real Norge AS 
  • Biltema Real Estate Sweden AB

Företagsidé

Biltema Real Estates företagsidé och vision är att bygga och utveckla varuhus för Biltemas nuvarande och framtida behov. Givetvis med miljö och hållbarhet i tydligt fokus.

Nyckelorden för arbetet är att:

  • arbeta med nybyggnationer på strategiskt valda platser
  • arbeta kostnadseffektivt
  • arbeta hållbart och energieffektivt.

Detta i kombination med en effektiv förvaltning gör att Biltema långsiktigt får låga driftkostnader, vilket i sin tur resulterar i att vi kan fortsätta att erbjuda våra kunder låga priser.