Fastigheter

Fastigheter

Biltema Real Estate arbetar långsiktigt med att hitta strategiska platser för etablering av Biltemas varuhus i Norden. Genom målmedvetna investeringar, äger bolaget 800 000 m², inklusive de egna lagren i Halmstad. Därmed är Biltema Real Estate en stor fastighetsaktör i Norden.

Företagets strategi att bygga kostnadseffektiva fastigheter i kombination med effektiv förvaltning, gör att driftskostnaderna hålls nere. På så sätt hjälper det Biltema, att fortsatt kunna erbjuda sina kunder ett brett produktsortiment med rätt kvalitet, till rätt pris.

Hållbarhet, både ur ett miljö- och kundmässigt perspektiv, är något som Biltema Real Estate tar fasta på när nya etableringar planeras. Fastigheterna ska hålla högsta kvalitet och passa Biltemas behov för en lång tid framöver.