Från
219:-

Halkskyddsfärg, 0,75 L

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Halvblank, akrylbaserad och snabbtorkande färg som innehåller korn för att skapa en halkfri yta. Beständig mot vatten, olja och solljus. Kan användas på glasfiber, trä och stål. Både invändigt och utvändigt ovan vattenlinjen.
 • Övermålningsbar 20° min/max: 3 tim/3 dagar
 • Övermålningsbar 10° min/max: 6 tim/6 dagar
 • Rengöring: Förtunning
 • Täckyta: 0,75 L = 6,9 m2
 • Lagring: +5–+35°
 • HALKSKYDDSFÄRG, 0,75 L GRÅ

  HALKSKYDDSFÄRG, 0,75 L GRÅ

  Art. 30-629
  Grå
  219:-
  292:- / L
  Varning
  Skadligt vid inandning. Irriterar huden. Brandfarlig vätska och ånga. Innehåller metylmetakrylat och butylmetakrylat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Förvaras svalt. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • HALKSKYDDSFÄRG, 0,75 L VIT

  HALKSKYDDSFÄRG, 0,75 L VIT

  Art. 30-621
  Vit
  219:-
  Varning
  Skadligt vid inandning. Irriterar huden. Brandfarlig vätska och ånga. Innehåller metylmetakrylat och butylmetakrylat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Förvaras svalt. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också