8990

Flänstätning

Art. 36-1773

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Effektiv tätning mellan metallytor med snabb och säker härdningsprocess. Skapar en tillförlitlig tätning som inte spricker eller krymper. Temperaturbeständig mellan -62 och +330 °C. Mycket effektiv mot bensin, diesel, glykol, bromsvätska, och mot flertalet mineral och syntetoljor, etc.

Appliceras på noga rengjord yta. Ytan ska vara torr och fri från smuts, olja eller vatten.
Skruva av locket och använd locket för att trycka hål i toppen på tuben.
Applicera på rengjord yta.
Medlet börjar torkar inom 1 timme och har härdat efter 24 timmar.
Ohärdad tätning kan tas bort med borttagningsmedel som t.ex. terpentin.
Förvara tuben svalt och torrt. Skall användas inom 12 månader från öppnande.
Varning
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter