Från
7990
3 för 199:-

Ogräsättika, 12 %

Art. 14-2540

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Ogräsbekämpning mot oönskad vegetation i trädgårdar och på allmänna platser. Effektiv där det är svårt att komma åt, såsom gångar, trottoarer samt mellan sten- och betongplattor. Sprutas eller vattnas direkt på ogräset. Verkan kan ses redan efter några timmar. Efter 2–3 dygn har ogräset vissnat helt. OBS! Ska inte användas i slutna rum såsom växthus etc., då ångorna kan skada annan växtlighet. Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. 5 l (räcker till 25 m²).
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation: Sök läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också