7990

Fuktslukare

Art. 36-6811
Köp & hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om köp & hämta
Praktisk behållare som kan hängas t ex i bil, båt, dynlåda eller andra trånga utrymmen. Avlägsnar dålig lukt och överskottsfukt. Lämplig där risk för mögelangrepp finns. 1 refill-påse räcker 1-3 månader.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Visa skyddsangivelser
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Använd ögonskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också