Från
159:-

Bottenfärg, kopparoxidbaserad

Självpolerande, kopparoxidbaserad bottenfärg framtagen för Östersjön. Marschfart upp till 25 knop. Övermålningsbar på de flesta på marknaden förekommande bottenfärger, både hårda och självpolerande. OBS! Ej på teflonbaserad färg. Innehåller koppar och kan därför ej målas på aluminiumdrev och aluminiumpropellrar.

Användningsområde: Tillåten för svenska ostkusten (från Örskär till Trelleborg). Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar och andra fartyg med en egenvikt över 200 kg.

Bruksanvisning: Om befintlig färg är i dåligt skick, flagig och ojämn, eller tjocka skikt av gammal färg sitter kvar, slipas detta ner före målning. Vid behov stryks först ett spärr- och vidhäftningsskikt med Sealer [[36353| 36-353]]. Om befintlig färg är i gott skick slipas den lätt före målning. Om den befintliga färgen är av okänd typ måste den slipas bort, eller så ska ett lager med Sealer [[36353| 36-353]] appliceras före målning med ny bottenfärg. På utsatta ytor av båten – vattenlinje, roder, framkant köl och stäv – stryks två skikt, övriga ytor ett skikt. Vid behov av förtunning och vid rengöring, använd Förtunning nr. 2, 30-620.
Bar plast grundas med Epoxiprimer 30-623 för skydd mot plastpest. Vid målning på epoxiprimer ska ytan på primern vara lite klibbig för bäst vidhäftning. Ojämnheter och skador spacklas med Epoxispackel 30-625.

Temperatur 10 °C:
Dammtorr 2 h. Övermålningsbar 16 h. Sjösättning min. 24 h/max. 30 dag.
Temperatur 20 °C:
Dammtorr 1 h. Övermålningsbar 6 h. Sjösättning min.12 h/max. 30 dag.
Temperatur 30 °C:
Dammtorr: 0,5 h. Övermålningsbar: 4 h. Sjösättning: min. 8 h/max. 30 dag.

Om maxtiden för sjösättning överskrids bör lätt slipning göras före eventuell ytterligare målning, eller före sjösättning.
Sträckförmåga: 7–10 m²/l
Flampunkt: 36 °C

OBS! Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
 • BOTTENFÄRG BS BLÅ 2,5L

  BOTTENFÄRG BS BLÅ 2,5L

  Art. 30-633
  Blå, 2,5 l
  469:-
  187,60 / L
  Varning
  Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Brandfarlig vätska och ånga.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Vid brand: Släck branden med koldioxid. Använd aldrig vatten. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • BOTTENFÄRG BS RÖD 0,75L

  BOTTENFÄRG BS RÖD 0,75L

  Art. 30-634
  Röd, 0,75 l
  159:-
  212:- / L
  Varning
  Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Brandfarlig vätska och ånga.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Vid brand: Släck branden med koldioxid. Använd aldrig vatten. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • BOTTENFÄRG BS BLÅ 0,75L

  BOTTENFÄRG BS BLÅ 0,75L

  Art. 30-632
  Blå, 0,75 l
  159:-
  212:- / L
  Varning
  Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Brandfarlig vätska och ånga.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Vid brand: Släck branden med koldioxid. Använd aldrig vatten. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • BOTTENFÄRG BS VIT 0,75L

  BOTTENFÄRG BS VIT 0,75L

  Art. 30-636
  Off-white, 0,75 l
  159:-
  212:- / L
  Varning
  Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Brandfarlig vätska och ånga.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Vid brand: Släck branden med koldioxid. Använd aldrig vatten. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • BOTTENFÄRG BS SVART 2,5L

  BOTTENFÄRG BS SVART 2,5L

  Art. 30-631
  Svart, 2,5 l
  469:-
  187,60 / L
  Varning
  Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Brandfarlig vätska och ånga.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Vid brand: Släck branden med koldioxid. Använd aldrig vatten. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • BOTTENFÄRG BS SVART 0,75L

  BOTTENFÄRG BS SVART 0,75L

  Art. 30-630
  Svart, 0,75 l
  159:-
  212:- / L
  Varning
  Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Brandfarlig vätska och ånga.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Vid brand: Släck branden med koldioxid. Använd aldrig vatten. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.