Från
169:-

Bottenfärg, kopparoxidbaserad

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Självpolerande, kopparoxidbaserad bottenfärg framtagen för Östersjön. Marschfart upp till 25 knop. Övermålningsbar på de flesta på marknaden förekommande bottenfärger, både hårda och självpolerande. OBS! Ej på teflonbaserad färg. Innehåller koppar och kan därför ej målas på aluminiumdrev och aluminiumpropellrar.

Användningsområde: Tillåten för svenska ostkusten (från Örskär till Trelleborg). Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar och andra fartyg med en egenvikt över 200 kg.

OBS! Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
 • BOTTENFÄRG BS BLÅ 2,5L

  BOTTENFÄRG BS BLÅ 2,5L

  Art. 30-633
  Blå, 2,5 l
  469:-
  187,60 / L
  Varning
  Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid brand: Släck branden med koldioxid. Använd aldrig vatten. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
 • BOTTENFÄRG BS RÖD 0,75L

  BOTTENFÄRG BS RÖD 0,75L

  Art. 30-634
  Röd, 0,75 l
  169:-
  225,33 / L
  Varning
  Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid brand: Släck branden med koldioxid. Använd aldrig vatten. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
 • BOTTENFÄRG BS BLÅ 0,75L

  BOTTENFÄRG BS BLÅ 0,75L

  Art. 30-632
  Blå, 0,75 l
  169:-
  225,33 / L
  Varning
  Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid brand: Släck branden med koldioxid. Använd aldrig vatten. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
 • BOTTENFÄRG BS VIT 0,75L

  BOTTENFÄRG BS VIT 0,75L

  Art. 30-636
  Off-white, 0,75 l
  169:-
  225,33 / L
  Varning
  Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid brand: Släck branden med koldioxid. Använd aldrig vatten. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
 • BOTTENFÄRG BS SVART 2,5L

  BOTTENFÄRG BS SVART 2,5L

  Art. 30-631
  Svart, 2,5 l
  469:-
  187,60 / L
  Fara
  Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Vid brand: Släck branden med koldioxid. Använd aldrig vatten. Samla upp spill. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
 • BOTTENFÄRG BS SVART 0,75L

  BOTTENFÄRG BS SVART 0,75L

  Art. 30-630
  Svart, 0,75 l
  169:-
  225,33 / L
  Fara
  Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Vid brand: Släck branden med koldioxid. Använd aldrig vatten. Samla upp spill. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också