Från
149:-

Hård bottenfärg, biocidfri

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Hård bottenfärg som motverkar påväxt utan bekämpningsmedel. För båtar i områden med höga miljökrav, till exempel insjöar och Bottenviken. För alla fartregister. Kan målas på glasfiber, trä, stål och aluminium. Fungerar bra med borsttvätt.

Bruksanvisning: Rör om väl innan användning. Om befintlig färg är i dåligt skick, flagig och ojämn, eller tjocka skikt av gammal färg sitter kvar, slipas detta ner före målning. Vid behov stryks först ett spärr- och vidhäftningsskikt med sealer. Om befintlig färg är i gott skick slipas den lätt före målning. Om den befintliga färgen är av okänd typ måste den slipas bort, eller så ska ett lager med sealer appliceras före målning med ny bottenfärg. Bar plast grundas med epoxiprimer för skydd mot plastpest. Vid målning på epoxiprimer ska ytan på primern vara lite klibbig för bäst vidhäftning. Ojämnheter och skador spacklas med epoxispackel.

Appliceringsförhållande: Ytan måste vara helt ren och torr. Yttemperaturen bör ligga över 5 °C. Applicera inte i starkt solsken. Sörj för fullgod ventilation i slutna utrymmen under applicering och torktid. Vid behov kan färgen förtunnas. Mängden förtunningsmedel beror på appliceringsförhållanden som temperatur, ventilation och underlag.

Applicering: Applicera 3 skikt på 40 mikrometer av produkten för ett gott skydd. Använd roller av mohair eller pensel.

Temperatur:10 °C20 °C
Dammtorr:8 h4 h
Övermålningsbar:9 h5 h
Sjösättning:min 24 h/max 90 dagarmin 24 h/max 90 dagar
Om maxtiden för sjösättning överskrids bör en lätt slipning göras före eventuell ytterligare målning, eller före sjösättning.
Täckförmåga: 12,8 m²/l vid 40 mikrometer tjockt skikt
Antal skikt: 3 skikt, 40 mikrometer tjocka
Rengöring av penslar m.m: Förtunning
 • BOTTENFÄRG, BIOCIDFRI 0,75L

  BOTTENFÄRG, BIOCIDFRI 0,75L

  Art. 30-645
  Blå, 0,75 l
  149:-
  198,67 / L
  Varning
  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.
 • BOTTENFÄRG, BIOCIDFRI 0,75L

  BOTTENFÄRG, BIOCIDFRI 0,75L

  Art. 30-644
  Svart, 0,75 l
  149:-
  198,67 / L
  Varning
  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.
 • BOTTENFÄRG SVART 2,5 L

  BOTTENFÄRG SVART 2,5 L

  Art. 30-646
  Svart 2,5 L
  399:-
  159,60 / L
  Varning
  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.
 • BOTTENFÄRG BLÅ 2,5 L

  BOTTENFÄRG BLÅ 2,5 L

  Art. 30-647
  Blå 2,5 L
  399:-
  159,60 / L
  Varning
  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.

Andra kunder köpte också