125:-
166,67 / L

Grundolja Marin A

Art. 30-550

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Med hög vattenavvisande förmåga samt UV-filter som motverkar blekning. Kan användas på alla trärena ytor, såväl inombords som utombords. Tränger djupt in i träet. Ger utmärkt underlag för vidare behandling med Biltemas Träolja Marin B, Båtlack eller Sealer/primer för trä och metall. 0,75 l.
Fara
Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in ångor/sprej. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Framkalla INTE kräkning. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.
    • Torktid: Dammtorr ca 4 h vid +20 °C
    • Övermålningsbar: Efter ca 8 tim
    • Åtgång: 10 m²/L
    • Applicering: Pensel, roller eller spruta
    • Förtunning: Lacknafta

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter