9990
302,73 / L

Mahognybets

Art. 30-555

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Bets med hög UV-stabiltet. Innehåller kinesisk träolja och järnoxidpigment. Främst avsedd för mahogny, men lämplig även för teak. Förstärker träets lyster och djup. Framhäver mahognyns karakteristiska röda ton. Baserad på Grundolja Marin A vilket gör ytterligare grundning överflödig. Slutbehandla med Båtlack 30-552, Inredningslack 30-554 eller Träolja Marine B 30-551. 330 ml.
Fara
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras inlåst. Vid hudirritation: Sök läkarvård. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter