Brandsäkerhet på båten – säkerhet ombord

Brandsäkerhet på båten – säkerhet ombord

Undvik brand ombord på båten

En brand ombord på en båt är en allvarlig händelse, och det största mardrömsscenariot för en båtägare. En brand resulterar ofta i omfattande materiella skador och eventuellt personskador, vilket alla vill undvika. 
I den här artikeln tittar vi närmare på vilka situationer som kräver att du är extra försiktig och vilken brandutrustning du bör ha liggande ombord på din båt.

Mer än 10 % av har varit med om olyckor på båten

2020 tillsatte OUH:s Ulykkes Analyse Gruppen (Odense Universitetshospitals olycksanalysgrupp) en undersökning för att fastställa orsakerna till många bränder på mindre båtar. Mer än 10 % av de tillfrågade i enkätundersökningen bekräftade att det hade inträffat olyckor eller tillbud på deras båtar.

Bra säkerhetsråd för båtutflykt eller segling

Danska Sjösäkerhetsrådet ger säkerhetsråd till seglare och båtägare, och ger bland annat bra vägledning för att undvika brand ombord. Här har vi lånat några riktigt bra råd från dem:

 • Var försiktig med spritbrännare ombord, speciellt vid påfyllning och användning
 • Håll båtens elinstallationer i bra skick och underhåll de väl
 • Genomför brandövningar och instruera andra ombord
 • Se till att motorrummet är rent och snyggt
 • Var extra uppmärksam på varma delar, som avgassystemet i motorrummet
 • Gå inte ifrån båten med elvärmare påslagna
 • Båtens batteri ska fästas och placeras på en plats med ventilation
 • Var försiktig när du tankar båten. Undvik spill och se upp för ångor
 • Ha rätt släckutrustning ombord
 • Kom ihåg att aldrig släcka oljebränder med vatten

Var extra försiktig när du tankar. När du tankar ska motorn vara avstängd, liksom kokare, värmare och liknande. Det är även förbjudet att röka i samband med tankning.
När din båtmotor stannar under segling bör du omedelbart kontrollera om det finns bränsleläckor, som ofta märks tydligt på lukten. Du kan läsa danska Sjösäkerhetsrådet vägledning om hur du undviker en brand och explosion på båten här.

70351

Gasgrill om bord - Gasgrillen ombord ger en lätt och utsökt måltid. Men ha en brandsläckare i närheten. Bilden visar vår minibrandsläckare. Men den här minibrandsläckaren börinte vara den enda ombord, se till att utrusta båten ordentligt!

Släckutrustning

Danska Sjösäkerhetsrådet ger flera rekommendationer när det gäller rätt släckningsutrustning ombord på båten. Släckutrustningen ska vara lätt att komma åt på båten, så att du kan reagera snabbt. Alla båtar bör minst ha en brandsläckare 2kg ombord, samt en 1 kg och en brandfilt. Har du en större motorbåt bör du ha en eller flera 6 kg brandsläckare. Tänk också på att det finns mer avancerade släcksystem för motorrum.
Kom ihåg att brandsläckaren levereras med beslag som gör att den kan sättas upp på de flesta ställen. Se till att placera den på en plats ombord där den är lätt att komma åt.

ABC-pulversläcker kännetecknas av att de är effektiva för:

 • A = Organiska material – Glödbränder, trä, papper, textilier
 • B = Vätskebränder - Bensin, olja m.m.
 • C = Gasbränder
 • De kan dessutom släcka bränder i elektrisk utrustning på upp till 1000 volt på ett avstånd av minst 1 m.

Pulversläckare ska provtryckas när de är 5 år gamla, och eftersom denna besiktning ofta kostar mer än en helt ny pulversläckare så väljer de flesta att köpa en helt ny pulversläckare.

70355

Brandsläckare manometer - Brandsläckarmanometern ska stå i det gröna fältet. Och kom ihåg att byta ut brandsläckaren vart 5:e år eller få den besiktigad.

70359

Vad gör du om det bryter ut en brand ombord?

Om en brand uppstår, är det viktigt att försöka att inte drabbas av panik.

 • Se till att få ut alla i det fria – uppe på däck på lovartsidan.
  Alla ska ha på sig sina flytvästar.
 • Förbered en gummibåt om en sådan finns på båten och ge den lång lina när den sjösätts så att den driver bort från båten.
 • Kasta eventuella gasflaskor överbord.
 • Stäng till brandområdet i möjligaste mån för att minska lufttillförseln.
 • Om det går, stäng av bränsletillförseln till motorn.
 • Töm brandsläckaren i det brinnande området, men öppna inte upp mer än vad som är absolut nödvändigt.
 • Tillkalla hjälp med nödsignaler.
 • Och slutligen – stanna kvar ombord så länge som möjligt. Om du blir tvungen att lämna båten, måste du lämna den på vindsidan – lovartsidan.

Kom ihåg att alltid ha en första hjälpen-låda ombord

En bra första hjälpen-låda är standardutrustning när du seglar med/kör de flesta båtar. Och alla bör ha en första hjälpen-låda ombord. Den är bra att ha om man behöver kunna stoppa allvarliga blödningar, och så är det bra att kunna ta fram ett plåster vid små skador.
Vår första hjälpen-låda innehåller det mesta av den grundläggande utrustningen som du kan behöva vid en olycka. Förbandspåsarna är uppdelade enligt 1-2-3-systemet: för små sår, stora sår och mycket stora sår. Den innehåller dessutom andningsskydd, värmefilt, elastiskt förband, sax, skyddshandskar, säkerhetsnålar, armslinga, metallpincett och plåster.

70363

Medföljande instruktioner - I vår första hjälpen-låda hittar du även en broschyr med instruktioner och bilder som vägleder dig i hur du lägger förband.

70367

Olika första-hjälpen lådor - Här ser du två versioner av första-hjälpen lådor från Biltema. En mindre version som är bra för mindre segelbåtar och en lite större, vattentät version som passar bra för segellivet.

Värt att komma ihåg är också att Biltema har ett stort utbud för din säkerhet på vattnet, som flytvästar och räddningsvästar av hög kvalitet.
Så se till att vara väl förberedd när det gäller säkerheten under seglingssäsongen tillsammans med Biltema. Ha en härlig och säker säsong på havet!

Relaterade artiklar

Strålkastare för båt och däckbelysning

Strålkastare för båt och däckbelysning

Det kan många gånger behövas belysning ombord när du seglar eller kör båt i mörker. Vi guidar dig i mörkret!

Båtverktyg - vilka verktyg du behöver ha ombord

Båtverktyg - vilka verktyg du behöver ha ombord

Få inspiration till vilka verktyg du behöver ha med på båten.

Snabbguide till båtbelysning och lanternor på båten

Snabbguide till båtbelysning och lanternor på båten

Tycker du att det är svårt att veta vilken båtbelysning och vilka lanternor du ska ha ombord? läs mer i vår snabbguide.