Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

Återvinning är en stor del av miljöarbetet idag. Inom hela koncernen är återvinning en viktig del av det dagliga arbetet.

Utöver återvinning jobbar vi även med att hitta nya sätt att jobba på såsom hög tillgång till reservdelar samt serviceverkstäder.

Biltema Butikerna

Biltema butikerna i Norden jobbar efter de uppsatta lagarna och regler gällande återvinning. Alla butiker erbjuder kunderna att lämna in sina gamla hemelektronikprodukter, ljuskällor, kemikalier, olja och batterier för lättare tillgänglighet för konsumenterna att återvinna.

Biltema Café

Biltema café jobbar kontinuerligt för att minska matsvinnet. I de flesta varuhus sorteras matavfallet separat och läggs i avfallstunnor för att sedan hämtas för att bli biogas eller biogödsel. Vid de flesta caféer finns en miljöstation för kunderna att kunna sortera PET, glas och blandat avfall. 

Vi har som ambition att samtliga Biltema Caféer sorterar bioavfall.  

Kontoren

Kontoren världen över tar även sitt ansvar för en bättre hållbarhet. Källsortering är a och o och något vi jobbar med redan idag. Vi anser det viktigt av att bidra till en mer cirkulär ekonomi. Källsorteringen kan variera pga. olika återvinningsmöjligheter beroende på land.

Vi klimatkompensering för längre tjänsteresor. Vi uppmanar alla medarbetare att välja tåg eller kollektivtrafik före flyg och bil vid resa inom jobbet.

Biltema Logistics

Plasten som vi får som avfall hos Biltema Logistics skickas till ett lokalt återvinningsföretag, som ligger ca 5 km från våra lokaler. De tvättar och processar plasten som i slutändan av processen kommer ut som pellets. Dessa pellets säljs sedan till företag som tillverkar nya plastprodukter.

Vi har valt denna valmöjlighet ur en miljösynpunkt. Det är en större vinning för miljön än om Biltema själv skulle ta hand om plasten och hitta företag som kan tillverka nya produkter åt oss. Detta eftersom återvinningen ligger väldigt lokalt och det sker inga onödiga transporter som släpper ut höga halter av CO2.

Reservdelar

Reservdelar är bra och du sparar ofta pengar. Det kan bli billigare att sköta om och reparera det du har än att köpa nytt. Vår konsumtion av nya saker förbrukar väldigt mycket energi, både när vi utvinner materialet till prylarna, när vi tillverkar dem och när vi transporterar dem till butikshyllorna eller hemmen. Därför vill Biltema utöka tillgängligheten av reservdelar för att kunna erbjuda ett bredare sortiment för större chans att kunna laga istället för att slänga.

Serviceverkstäder

Serviceverkstäder i varuhusen är ett ytterligare steg för minskat svinn. Genom att fördela verkstäder i befintliga varuhus i landet ökar tillgängligheten med att kunna erbjuda snabb och smidig service. Vi tror på att reparera och ge produkter en andra chans istället för att dem skrotas. Materialåtervinning är ett viktigt steg för en hållbar framtid. I övrigt ska varje varuhus öka andelen reparerade produkter för minskad reklamation.