Förpackningar

Förpackningar

Vi på Biltema vill ta ett krafttag gällande förpackningar. Våra värderingar ska implementeras och speglas på våra förpackningar. Enkelhet och sparsamhet ska vara grundpelarna i vår nya satsning om att förnya och förbättra förpackningarna så dem fortfarande osar Biltema andan men samtidigt sparar på miljön.                                

Vi har valt att fokusera på följande till 2030:

  • Reducera användningen av frigolit (EPS) i förpackningarna med 50%.
  • Reducera onödigt förpackningsmaterial
  • Minska plastanvändningen

Produkter:

I arbetet med att bli mer hållbara inom våra förpackningar vill vi även jobba för mer hållbara alternativ inom material såsom återvunnet material och naturfiber.

Material:

Vår ambition:

  • Till 2030 ska majoriteten av våra förpackningar och produkter vara av ett mer hållbart material (Såsom biobaserat material, återvunnet material samt plastmaterial som anses vara bättre alternativ.)

Plast:

Fokus har legat på att reducera plasten i förpackningarna men nu ska vi även se på andra material i förpackning och produkt.

Det går att använda mindre ny fossiltillverkad plast genom att använda återvunnen plast eller att använda BIO-plast som är tillverkad av förnybara råvaror.

PVC är en plast där ett stort antal tillsatser behövs för att uppnå önskade egenskaper. Vi på Biltema har beslutat att PVC ska reduceras i våra förpackningar och produkter.

Vår ambition:

  • Till 2030 ska produkter av PVC i sortimentet hem och kontor ha reducerats till 50%
  • Till 2030 ska samtliga förpackningar av PVC upphöra.

Textil:

Inom textil idag finns det miljövänligare alternativ på marknaden. Vi siktar på att kunna erbjuda våra kunder valet att välja en miljövänlig textilprodukt från återvunnen eller ekologisk textil.  

Vår ambition:

  • Till 2030 ska det finnas alternativ på produkter med mer hållbar textil som komplement till nuvarande sortiment.

Dun, läder och skinn:

Vi har en egen animal welfare policy med uppsatta krav där vi följer de välkända “Five Freedoms” av World Organisation for Animal Health (OIE).

Palmolja:

Produktionen för palmolja idag står för en stor del av skövlande av skog där viktiga ekosystemen hotas och där mänskliga rättigheter påverkas därav har vi beslutat att sluta helt med palmolja i våra egna produkter.

Vår ambition:

  • Till 2030 ska inga Biltema produkter innehålla palmolja.