Symboler

Symboler

Biltema har tagit fram symboler för användning på förpackningar och för att visa att vi arbetar med material i förpackningar och produkt. Symbolerna ska användas där vi aktivt gjort ett val av förpackning eller produkt som är ett bättre alternativ för miljön.

Nedan listas de symboler som är framtagna.

Biobaserat material:

Product made of Biobased material.jpg

Denna produkt och dess förpackning är tillverkad av biobaserat och förnybart material. Den har därmed mindre klimatpåverkan än många andra produkter. Tänk på att återvinna produkt och förpackning när du ska kasta det enligt hänvisning vid respektive återvinningsstation.

Återvunnen plast:

Product made of Recycled plastic.jpg

Denna produkt är gjord av återvunnen plast, som t.ex. PP-polypropylen. Det gör att den är lite snällare mot miljön än många andra produkter. Tänk på att återvinna produkten när du ska kasta den.

Återvinningsbart papper:

Packaging made of recyclable paper.jpg

Denna förpackning är gjord av papper. Tänk på att återvinna förpackningen när du ska kasta den.

Återvunnet papper:

Packaging made of recyclable paper.jpg

Denna pappersförpackning är gjord av återvunnet papper. Tänk på att återvinna förpackningen när du ska kasta den.      

Mindre plast:

Packaging made of Less plastic.jpg

Genom att köpa denna förpackning förbrukar du mindre plast genom t.ex. refill än om du hade köpt en helt ny originalförpackning. Den är därmed lite snällare mot miljön. Tänk på att återvinna produkten när du ska kasta den.

‘Made in’ symbols

Made_in_symbols.jpg

Dessa symboler visar var produkten är producerad.