Vad har Biltema för garanti på varorna?

På en del produkter erbjuder vi 3, 4, 5 eller 10 års garanti – dessa produkter är försedda med en särskild garantisymbol.

Garantitiden räknas från ursprungligt inköpsdatum mot uppvisande av kassakvitto. Om en vara under garantitiden går sönder på grund av tillverknings- eller materialfel reparerar eller alternativt byter vi ut den. Om varan inte längre finns i vårt sortiment erbjuder Biltema en lämplig ersättningsvara. Det är Biltema som avgör vad som är en lämplig ersättningsvara.

I övrigt följer vi konsumentköplagens regler och tillämpningsområden. Biltema ansvarar inte för förlust i näringsverksamhet. Kassa-kvittot gäller som garantibevis.