Rapporteringskanal för Visselblåsare

Vad är en visselblåsning? 

Det kallas för visselblåsning när en person med insyn i verksamheten rapporterar om missförhållanden som finns inom företaget. Det kan handla om situationer som är olagliga, oetiska eller direkt olämpliga.

Anonymitet

Du förblir helt anonym när du skickar in en rapport försåvitt du inte frivilligt uppger vem du är. Du behöver inte uppge någon personlig information om dig själv. Din anonymitet säkerställs bl.a. genom att

  • Verktygen är krypterade
  • Endast behöriga utredare har tillgång till verktyget.

Så här kan du skydda dig själv om du önskar vara anonym

  • Använd inte verktyget i företagsnätverket (internet/VPN).
  • Enheten (smarttelefon, dator etc.) du använder för att rapporterna är din privata eller annan extern enhet, och inte arbetsgivarens.
  • Undvik att använda ditt normala språkbruk, t.ex. idiom eller förkortningar som du tillvardags återkommande kanske använder i konversationer eller när du skriver e-postmeddelanden.

Länkarna till de olika Biltema-bolagens rapporteringsverktyg återfinns nedan.

Välkommen!

 

Biltema Sweden
https://biltemasweden.whistlelink.com/

Biltema Nordic Services AB
https://biltemanordicservices.whistlelink.com/

Biltema Real Estate
https://birgma.vispato.com/