Skyddsutrustning under Covid-19-pandemin

Biltema har ett stort antal artiklar i sortimentet som är godkända som personlig skyddsutrustning. Sortimentet omfattar bland annat skyddsoverall, skyddsvisir, skyddsglasögon, andningsskydd och skyddshandskar.

Dessa produkter är framtagna för att skydda användaren i olika avseenden och säljs av Biltema för andra ändamål än som skyddsutrustning för virusspridning. Därför är våra skyddsvisir testade för att skydda användaren mot flygande föremål vid exempelvis användande av vinkelslip och våra dammskyddsmasker är testade för att skydda användaren mot ogiftigt damm (exempelvis vid slipning av spackel på gipsvägg).

En del av produkterna som Biltema tillhandahåller uppfyller samma standard som den som personal på intensivvårdsavdelningar använder. Även om produkterna är framtagna för att skydda användaren, uppfyller gällande standarder och har samma skyddsgrad för personlig skyddsutrustning som den vårdpersonalen använder, så innebär inte detta att produkterna per automatik kommer att skydda användaren mot droppsmitta. Därför garanterar inte Biltema att våra produkter skyddar mot Covid-19. Biltema kan endast bistå med instruktioner för hur skyddsutrustningen i sortimentet ska användas för det ändamål den är avsedd för. Vi kan inte värdera hur den fungerar vid andra användningsområden.