Från
4490

Kallavfettning

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Används vid motortvätt, avfettning och avsaltning. Löser asfalt, tjära, olja, salt m.m. Vid motortvätt bör fördelarlocket täckas över med t.ex. en plastpåse. För att uppnå bästa resultat bör bilen vara torr när avfettningen sprutas på.

Bruksanvisning: Spraya avfettning på bilen. Låt medlet verka 2-3 minuter. Skölj av med vatten. Efter avfettning skall lackerade ytor schamponeras.
 • KALLAVFETTNING 4 L

  KALLAVFETTNING 4 L

  Art. 36-1011
  4 L
  9990
  24,98 / L
  Fara
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Förvaras inlåst. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • KALLAVFETTNING 1 L

  KALLAVFETTNING 1 L

  Art. 36-1010
  1 L
  4490
  44,90 / L
  Fara
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Förvaras inlåst. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också