Från
2490

Bilschampo

Effektivt rengöringsmedel som snabbt löser smuts, oljefläckar och andra beläggningar.
 • BILSCHAMPO 2 L

  BILSCHAMPO 2 L

  Art. 36-1741
  2 l.
  6490
  32,45 / L
  Varning
  Orsakar allvarlig ögonirritation. Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd ögonskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • BILSCHAMPO 0,5 L

  BILSCHAMPO 0,5 L

  Art. 36-1740
  0,5 l.
  2490
  49,80 / L
  Varning
  Orsakar allvarlig ögonirritation. Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd ögonskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.