Från
4690

Vaxschampo Premium

Ett utmärkt vaxschampo av mycket hög kvalitet som effektivt tar bort trafikfilm och smuts. Lämnar dessutom en högglansig och vattenavvisande finish. Kan användas med kallt eller varmt vatten.

 • VAXSCHAMPO PREMIUM 2.0 L

  VAXSCHAMPO PREMIUM 2.0 L

  Art. 36-82
  2,0 l
  129:-
  64,50 / L
  Fara
  Orsakar allvarliga ögonskador. Innehåller 2-metyl-2H-isotiazol-3-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • VAXSCHAMPO PREMIUM 0,5 L

  VAXSCHAMPO PREMIUM 0,5 L

  Art. 36-81
  0,5 l
  4690
  93,80 / L
  Fara
  Orsakar allvarliga ögonskador. Innehåller 2-metyl-2H-isotiazol-3-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också