Från
4990

Vaxschampo Premium

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Ett utmärkt vaxschampo av mycket hög kvalitet som effektivt tar bort trafikfilm och smuts. Lämnar dessutom en högglansig och vattenavvisande finish. Kan användas med kallt eller varmt vatten.

 • VAXSCHAMPO PREMIUM 2.0 L

  VAXSCHAMPO PREMIUM 2.0 L

  Art. 36-82
  2,0 l
  129:-
  64,50 / L
  Fara
  Orsakar allvarliga ögonskador. Innehåller 2-metyl-2H-isotiazol-3-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • VAXSCHAMPO PREMIUM 0,5 L

  VAXSCHAMPO PREMIUM 0,5 L

  Art. 36-81
  0,5 l
  4990
  99,80 / L
  Fara
  Orsakar allvarliga ögonskador. Innehåller 2-metyl-2H-isotiazol-3-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också