199:-
199:- / KG

Metallpolish

Art. 36-48

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Putsmedel som får din bil, MC eller båt att glänsa. Efter behandling skapas en hållbar, skinande yta som håller smuts och rost borta. Lämpligt på t.ex. krom, mässing, tenn, koppar, silver, rostfritt stål samt akrylplast.

OBS: Bör ej användas på kromad plast, eloxerad aluminium eller obehandlade lättmetallfälgar.
1 kg
Varning
Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter