199:-
199:- / KG

Metallpolish

Art. 36-48

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Putsmedel som får din bil, MC eller båt att glänsa. Efter behandling skapas en hållbar, skinande yta som håller smuts och rost borta. Lämpligt på t.ex. krom, mässing, tenn, koppar, silver, rostfritt stål samt akrylplast.

OBS: Bör ej användas på kromad plast, eloxerad aluminium eller obehandlade lättmetallfälgar.
1 kg
Varning
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Irriterar huden. Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Förvaras inlåst. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter