8990
449,50 / L

Dieselpartikelfilterrengöring

Art. 36-6750

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Prisvärd och effektiv rengöring av tilltäppta dieselpartikelfilter (DPF). Optimal vid frekvent stadskörning. Kan även användas i förebyggande syfte. Soten bränns av under drift med hjälp av en bränsleburen katalysator som sänker sotens antändningstemperatur. Regelbunden användning ger bättre förbränning samt förebygger driftstopp och motorvarningar. 200 ml.

Egenskaper
  • Startar rengöring vid cirka 250 °C i stället för 400 °C
  • Utmärkt stabilitet under alla körförhållanden
  • Tolerant mot bränslen med höga svavelhalter
  • Påverkar inte paraffinbildning vid kallt väder
  • Ekonomiskt fördelaktigt
  • Rengör spridarna för att minska framtida sotbildning i filtret
  • Filtrets kontrollampa stängs av efter en lyckad rengöring
Fara
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Förvaras inlåst. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter