Sänkt pris
59:-
59:- / KG
Tidigare pris 119:-

Glasfiberspackel

Art. 36-062
Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och vi har dina varor klara för avhämtning på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Tvåkomponents polyesterspackel förstärkt med glasfibrer. För reparation av hål och bucklor i karosser, glasfiberskrov, plaststänkskärmar o.d. Ger en stark och slagtålig lagning som inte spricker. 1 kg, med härdare.
Härdare
Varning
Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Brandfarligt vid uppvärmning.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Långtrådigt.

 • GLASFIBERSPACKEL LÅNGA STRÅ 1K

  GLASFIBERSPACKEL LÅNGA STRÅ 1K

  Art. 36-062
  För större hål.
  59:-
  59:- / KG
  Tidigare pris 119:-
  Härdare
  Varning
  Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Brandfarligt vid uppvärmning.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också