Från
199:-

Golvfärg

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
 • Dekorera ditt betonggolv*Skapa häftiga effekter*Kombinera hur du vill*Enkel att användaDekorera ditt betonggolv
  System med färgprodukter som kan användas enskilt eller i kombination för ett dekorativt betonggolv. Golvfärgen är en vattenburen epoxibaserad 2-kompontentsfärg som främst är avsedd för betonggolv, men rekommenderas även för trägolv och fiberplattor tack vare goda diffusionsegenskaper. Färgflingor för extra dekoration
  För att få en extra dekorativ effekt kan du använda färgflingor:
  1. Måla golvet med golvfärg i den färg du önskar
  2. Strö ut färgflingorna på den våta färgen efter tycke och smak
  3. Avsluta med klarlack för en god slityta.
  Produkten rekommenderas för bostäder och industrilokaler med lättare trafik.
  Specifikationer
  Glansvärde: Ca 80 blank. Härdningstid: 10 timmar, full slitstyrka efter 5-7 dygn. Färgåtgång: 1 kg täcker ca 8 m2 på en strykning. Dock bör färgen appliceras i två skikt.
 • GOLVFÄRG MELLANGRÅ 4 KG

  GOLVFÄRG MELLANGRÅ 4 KG

  Art. 36-1975
  Golvfärg mellangrå 4 kg
  529:-
  Härdare
  Fara
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Orsakar allvarliga ögonskador.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
  Bas
  Varning
  Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
 • FÄRGFLINGOR GOLV GRÅ 0,5 KG

  FÄRGFLINGOR GOLV GRÅ 0,5 KG

  Art. 36-1977
  Färgflingor golv grå 0,5 kg
  199:-
 • GOLVFÄRG LJUSGRÅ 4 KG

  GOLVFÄRG LJUSGRÅ 4 KG

  Art. 36-1974
  Golvfärg ljusgrå 4 kg
  529:-
  Härdare
  Fara
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Orsakar allvarliga ögonskador.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
  Bas
  Varning
  Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
 • KLARLACK TRANSPARENT 4 KG

  KLARLACK TRANSPARENT 4 KG

  Art. 36-1976
  Klarlack transparent 4 kg
  749:-
  Härdare
  Fara
  Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Vid hudirritation: Sök läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också