9990
99,90 / L

Snickerigrund

Art. 36-763

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Grund- och slipstrykningsfärg med anpassad viskositet för användning inomhus med högsta krav på vidhäftning, utflytning, slipbarhet och fyllighet. Fäster bra på alla ytor, såväl tidigare målade som omålade, t.ex. metall- och träytor och även svåra underlag som kakel och laminat. Lämpar sig även som grundfärg för sugande underlag t.ex. vävtapeter, eller som isolergrund över nikotin-, fukt- eller rökskadade ytor. Isolerar även löst bundna ytor som limfärger.
Ger en matt slipbar yta med suverän utflytning, vidhäftning och fyllighet.
Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller: N-Formylmorfolin. Kan orsaka en allergisk reaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Undvik att andas in ångor/sprej. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
    • Färgåtgång: 5–10 m²/l
    • Torktid: Dammtorr efter 1–2 h. Övermålningsbar efter 5 h. Genomtorr efter 12–24 h
    • Spädning/rengöring: Alifatnafta/lacknafta
    • Kulör: Vit
    • Gränsvärde: VOC: (kat A/g) 300 g/l. (2010), innehåller max: 300 g/l VOC

Andra kunder köpte också