4490
112,25 / L

Snickerispackel

Art. 36-1315
Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och vi har dina varor klara för avhämtning på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Vattenbaserat, mycket fingraderat spackel med god färgbärighet. Lämpar sig för spackling på trä och snickeriarbeten inomhus. Spacklet har god öppentid och lämpar sig därför till spackling av större ytor, t.ex. bredspackling av dörrblad. 400 ml.

Övrigt:
Vid spackelslipning bör ögonskydd och ansiktsmask användas.
Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
    • Färg: Vit
    • Lösningsmedel: Vatten
    • Kornstorlek: 0,030 mm
    • Densitet: 1,750 kg/m3
    • Torrhalt: ca 75 %

Andra kunder köpte också