Från
9990

Metallskyddsfärg

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Primer och ytskikt i ett. Ger en skyddande beläggning av zinkfosfat. Passar bl.a. till märkning av rör. Kort torktid. 500 ml.

Bruksanvisning: Underlaget skall vara rent, fettfritt och torrt. Ta bort lös smuts med en stålborste. Skaka flaskan i minst 1 minut. Skaka igen under användning. Spraya på ett avstånd på 20-30 cm. Extra lager kan appliceras efter 15-20 minuter. När du målat klart, håll sprayflaskan upp och ner och spruta tills endast drivgas kommer ut.

Tekniska specifikationer:
 • Korrosivitetsklass: C3 (ISO 12944-2).
 • Åtgång: 1 burk räcker till ca 3 m².
 • Beröringstorr efter ca 20-30 min (beroende på tjocklek).
 • Genomtorr efter ca 6 h.
 • Lägsta appliceringstemperatur: +10 °C.
 • Högsta appliceringstemperatur: +80 °C.
 • Fri från bly och kromat.
 • Fri från klorerade lösningsmedel.
 • METALLSKYDDSFÄRG 500 ML

  METALLSKYDDSFÄRG 500 ML

  Art. 36-5844
  Vit (RAL 9010)
  9990
  199,80 / L
  Fara
  Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
 • METALLSKYDDSFÄRG 500 ML SILVER

  METALLSKYDDSFÄRG 500 ML SILVER

  Art. 36-5842
  Silver (RAL 9006)
  9990
  199,80 / L
  Fara
  Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
 • METALLSKYDDSFÄRG 500 ML

  METALLSKYDDSFÄRG 500 ML

  Art. 36-5843
  Svart (RAL 9005)
  9990
  199,80 / L
  Fara
  Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också