219:-
54,75 / L

Slipersolja

Art. 36-7650

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Slipersolja är ett väl penetrerande träbestrykningsmedel för slipers och annat trävirke utomhus, ovan och under jord. Ger virket god vattenresistens. Appliceras flödigt. Svart. 4 l.

Användningsområde
Främst avsett för utvändig behandling och uppfräschning av slipers och annat trävirke som ligger direkt på marken. Även för infärgning av annat virke där en mycket mörk yta önskas, dock ej avsedd för sittytor.

Speciella egenskaper
Lågviskös med mycket hög penetrationsförmåga. Ger virket god vattenresistens. OBS! Kan ej övermålas med färg (ger ˝genomblödning˝).

Bruksanvisning
Underlaget ska vara avborstat och torrt. Appliceras flödigt med hjälp av en tät pensel. Applicera flera gånger tills underlaget är mättat.

Tips
Använd gärna engångshandskar.

Tekniska data
 • Användningsområde: Utomhus på trä.
 • Applicering: Pensel eller doppning.
 • Bindemedel: Oxiderande bitumen
 • Densitet: 0,85 enl. SS-184111
 • Viskositet: 15 sek enl. SS-184115cP
 • Torrhalt: 19 volym-%
 • Materialåtgång: 3-8 m²/l beroende på hyvlat eller ohyvlat trä.
 • Torktid: 12–24 tim, beroende på temperatur och luftfuktighet.
 • Förtunning/rengöring: Lacknafta/alifatnafta
 • Kulör: Svartbrun
 • Brandklass: 3
 • Lagr./transport: 2 år i oöppnad förpackning
 • Målningsförhållanden: Över +4 °C
 • Innehåller: Bitumenlösning
 • VOC-gränsvärde (Kat A/h): 750 g/l (2010)
 • Produktens VOC:
Varning
Brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också