Från
105:-

Tätningskitt

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Fiberarmerat och gummiförstärkt asfaltspackel för reparation och tätning av småskador, skarvsläpp och sprickor på papptak, plåtskarvar, betong och trä.
 • Bildar en elastisk och tät fog
 • Fäster på fuktiga såväl som torra ytor
 • Tål alla klimat
 • Utmärkt vid akuta lagningar i regnväder
 • Behöver ej värmas upp före applicering
Bruksanvisning
 1. Applicera tätningskittet direkt på ytan som ska lagas med en spackelspade. Späd vid behov med en mindre mängd lacknafta.
 2. Låt torka en vecka.
OBS! Större skarvar och blåsor bör skäras upp och armeras med glasfiberväv.

Tekniska data
Densitet: 980 kg/m³
Kulör: svart
Vikttorrhalt: 70 %
Torktid: Ca 1 vecka
Flampunkt: 40 °C
Brandklass: 2 b
Lösningsmedel: Lacknafta
Gränsvärde VOC: (Kat A/h) 750 g/l (2010)
Produkten innehåller max: 750 g/l
 • TÄTNINGSKITT 1L

  TÄTNINGSKITT 1L

  Art. 36-686
  1 l
  105:-
  105:- / L
  Varning
  Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att andas in ångor/sprej. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • TÄTNINGSKITT 5L

  TÄTNINGSKITT 5L

  Art. 36-687
  5 l
  329:-
  65,80 / L
  Varning
  Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att andas in ångor/sprej. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter