Grönare gräs – tips för en fin gräsmatta

Grönare gräs – tips för en fin gräsmatta

Anlägga och så en gräsmatta

En gräsmatta sår du lämpligast tidig vår, sensommar eller på hösten. Det är viktigt att vattna ordentligt inte minst på våren när det finns risk för torka. Vattna helst mitt på dagen och rikligt så att jorden blir genomvattnad. Då söker sig gräsrötterna ner i jorden. Om du bara vattnar ytligt finns det risk att småplantorna torkar bort eller får en dålig start.

Augusti och början på september är lämpliga perioder om du vill så sent på säsongen. Då är den varmaste perioden över och jorden är fortfarande varm. Perioder med regn och fuktigt väder på hösten gör det lättare för gräsfröna att gro.

Fördela gräsfröna jämt över ytan, antingen för hand eller med såmaskin. Man brukar räkna med en planta per kvadratcentimeter och då blir frömängden cirka 2,5–3 kg per 100 m2. Föra att underlätta kan du dela upp ytan du ska så i mindre delar och gräsfröna i mindre poster. Sedan betar du av ytan bit för bit. När fröna är utlagda är det bra att mylla ner dem lite grand i jorden med en ståltrådsräfsa. Var försiktig så att du inte krattar för djupt. Du kan med fördel använda en vält och köra över ytan så får du en jämnare myllning.

Klippa gräsmattan

När du klipper gräsmattan bör du inte klippa alltför kort eftersom gräset då kan få svårt att växa till igen. Bladmassan produceras genom fotosyntesen i gräset. Vilket innebär att man vid klippning måste lämna kvar grönska för att nytt gräs ska kunna bildas. En tumregel är att inte klippa kortare än fyra centimeter och aldrig ta bort mer än 30–40 % av bladmassan. Följer du dessa råd får du en snabb tillväxt av nytt gräs. Genom att låta gräsklippet ligga kvar så återbördas näringen i gräsklippet till jorden. Det blir som gödning för gräsmattan.

Se till att knivar och skär är vassa på gräsklipparen så att du får snygga snitt. Annars trasas grässtrået sönder och blir gult och torkar lätt ut. Det är lättast att klippa gräsmattan när det är torrt, men moderna gräsklippare klarar även av fuktigt gräs. Vid långa perioder av regn och fukt är man tvungen att klippa när det är blött om man inte vill ha en hög och vildvuxen gräsmatta. Tänk på att tömma uppsamlaren ofta när det är blött eftersom gräset blir tungt och lätt fastnar. Kratta även bort stora klumpar med vått gräs från gräsmattan när du har klippt färdigt. Klipp gräsmattan vid behov. Klipper du ofta, cirka var fjärde dag, får du en tätare och starkare gräsmatta.

Underhålla och gödsla gräsmattan

Kväve, fosfor och kalium är några av de viktigaste ämnena som gräsmattan behöver för att växa bra och bli motståndskraftig mot torka och kyla. Men också för att bli grön och slitstark. Vilda växter är självförsörjande vad gäller näring och behöver ingen gödning för att växa. Men i våra odlade trädgårdar ställer vi högre krav på gräsmattan, tex att den ska vara extra grön och tät. Och för att uppnå detta behövs lite extra gödning. När man klipper gräsmattan tar man också bort stora mängder näring som behöver återställas.

Gödsling tre gånger per säsong

Vill du ha en riktigt fin gräsmatta så är det bra att då och då underhållsgödsla gräsmattan. När du anlägger en ny gräsmatta bör du göra en rejäl grundgödsling så att gräsfröna får en bra start. Lämpliga perioder att underhållsgödsla är tidigt på våren, omkring midsommar och tidigt på hösten. Gödsla gärna före väntat regn eller i samband med vattning. Cirka fyra liter gödning per 100 m2 är en lagom måttstock. På hösten räcker det med två liter gödningsmedel. Du kan gödsla för hand men det kan då vara svårt att få gödningen jämt fördelad över gräsmattan. Använder du en mekanisk gödselspridare blir fördelningen perfekt och du får en jämn och fin grönska!

Vertikalskärning sätter fart på gräsmattan

Om din gräsmatta ser trött och tråkig ut kan du prova med en vertikalskärare. Det är en maskin som skär skåror i gräsmattan så att den lättare kan ta åt sig vatten, gödning och syre. De flesta gräsmattor mår bra av vertikalskärning och du gör det lämpligen på våren när tillväxten har börjat och du har klippt gräsmattan ett par gånger.

Efter vertikalskärning brukar det bli stora mängder växtrester och löst material som du får kratta bort från gräsmattan. Det är också bra att stödså och gödsla eller dressa gräsmattan efter vertikalskärning. Sprid ut gräsmattedress och så nytt gräs. Behöver du inte stödså så behöver du bara toppdressa eller gödsla gräsmattan beroende på vilket skick den är i.