3490

Tändargas, refill

Art. 17-750
Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och vi har dina varor klara för avhämtning på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
  • För påfyllning av butangas, med standardmunstycke och 5 adaptrar.
  • 150 g.
Påfyllning:
Produkten som ska fyllas hålls lodrätt med påfyllningsöppningen vänd uppåt. Anslut gasflaskans ventil till produktens motsvarande öppning. Tryck stadigt och utför ett flertal tryckningar (ca. 10 sekunder vardera).

Se till att tändaren är helt tom på gas före påfyllning, eftersom blandning mellan olika gaskvaliteter kan orsaka att tändaren brinner sämre eller inte går att tända.
Fara
Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. Extremt brandfarlig gas.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också