Biltema Foundation satsar 800 miljoner på samhällsutveckling

Biltema Foundation satsar 800 miljoner på samhällsutveckling

Biltema tror på framtiden - att människor och samhällen kan utvecklas på ett bra sätt. Det behövs stöd för en sådan utveckling och därför har Biltemas grundarfamilj skapat stiftelsen Biltema Foundation.
Publicerad 2019.03.27

Stiftelsen stöttar främst förbättrad utbildning, effektivare hälsovård, kvalificerad forskning, samt hjälp vid katastrofer. Framförallt med inriktning på barn och andra utsatta grupper.

Biltema Foundation finansieras genom delar av överskotten i Biltema. Det totala kapitalet är för närvarande mer än 800 miljoner svenska kronor.

De senaste tre åren har stiftelsen finansierat 140 miljoner svenska kronor på olika projekt, som alla varit framgångsrika och givit konkreta resultat.

Ambitionerna framöver är ännu högre. Framförallt kommer Biltemastiftelsen att fokusera på spännande projekt i Norden.

Bland de nuvarande projekten finns:

Stöd till unga cancerforskare som studerar immunologi och onkologi och är början av sina forskarkarriärer.

Stöd till kunskapsöverföring mellan kvalificerad forskning inom cancer och de sjukhuskliniker som utför vården på cancerpatienter.

Stöd till en skola för föräldralösa barn utanför Manilla på Filippinerna.

Utbildning av sjuksköterskor och andra medicinska specialister på Filippinerna, ett land som är i stort behov av välutbildade sjukvårdspersonal.

Läs mer om Biltema Foundation på biltemafoundation.se