DB Schenker blir Biltemas nya globala transportpartner

DB Schenker blir Biltemas nya globala transportpartner

Efter noggrann analys av potentiella samarbetspartners står det nu klart att DB Schenker kommer att bli Biltemas nya transportpartner. Dotterbolaget Deutsche Bahn kommer att förse Biltema med en global transportservice. Med en moderniserad samordning säkerställer DB Schenker en effektivare och mer miljövänlig transportlösning som dessutom minskar Biltemas kostnader för sjöfrakt med 50%.
Publicerad 2020.06.26
­– Allt är upplagt för ett starkt och produktivt samarbete, säger Biltemas koncernchef och förklarar sedan att Biltema, som förut har samarbetat med Agility Logistics, har en ökande tillväxt och är väletablerade på den nordiska marknaden. Biltemas koncernchef fortsätter:
 
– För att vi ska kunna fortsätta att växa och utvecklas behöver vi ha samarbetspartners med moderna system och digitala lösningar och som har möjlighet att tillhandahålla den volym av distribution som vi är i behov av, det är något DB Schenker har. DB Schenker möter också våra krav på utrymmesoptimering vid transport, vilket i sin tur även minskar vår miljöpåverkan. Vi är säkra på att vår nya samarbetspartner har både kompetensen och engagemanget som krävs för att vi ska nå våra mål.
 
– Vi är stolta över att vara ansvariga för Biltemas globala transporter, säger Mats Grundius, CEO, Head of Cluster på Schenker AB i Sverige, Danmark och Island. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete där vi tillsammans kan fortsätta att utveckla logistiken och därigenom minska miljöpåverkan. I samverkan med Biltema ska vi fokusera på digitala lösningar och att kontinuerligt utveckla vår del av Biltemas distributionskedja.
 
Biltema grundades i Linköping år 1963 och säljer produkter inom bland annat bil, bygg, båt och fritid. Totalt har företaget över 5000 anställda i hela världen. Från centrallagret i Halmstad koordineras varuleveranser till alla 150 Biltema-varuhus i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
 
DB Schenker är ett av världens ledande globala företag inom transportlösningar med över 75 800 anställda på ca 2 000 platser runt om i världen. DB Schenker stöder industri och handel med det globala utbytet av varor genom landtransporter, luft- och sjöfrakt, kontraktlogistik samt hantering av distributionskedjor. För mer information besök www.dbschenker.se