Folksams miljötest ger Biltemas träfasadfärg toppresultat

Folksams miljötest ger Biltemas träfasadfärg toppresultat

Folksam har testat 46 av marknadens vanligaste utomhusfärger för träfasader. Studien genomfördes under två år. Endast tre färgsystem fick omdömet ”Bra val” när både funktion och miljö/hälsa vägdes in. Biltema Träfasad V var en av dessa tre färger.

Undersökningens syfte är att ge konsumenter vägledning om hur de vanligaste färgerna fungerar i vårt nordiska klimat. Funktionen testades genom utomhusexponering i två år och för kriteriet miljö/hälsa kontrollerades om färgerna innehöll ämnen som är cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande.

För första gången redovisades även färgkostnaden, det vill säga hur många kvadratmeter man kan måla med en liter färg. Testet visar tydligt att dyrast inte alltid är bäst.

– Vi försöker ständigt höja kvalitén. På alla produkter. Detta test är ett kvitto på detta. Vår färg hamnar bland de tre bästa färgerna i testet samtidigt som vi har ett av de bästa priserna, säger Johan Gerdevåg, marknadschef Biltema.

Totalt sett visar testet att färgerna har blivit bättre när det gäller funktion. 30 färger klarar funktionstestet men bara fem färger klarar kraven för miljö/hälsa. En förklaring till detta kan vara att Kemikalieinspektionen har skärpt kraven för redovisning av vilka ämnen som ingår i färgerna.

– Miljöaspekten är viktig för oss. Vår träfasadfärg är ett bevis på att vi har lyckats. Det är glädjande att vi kan erbjuda högre kvalité till ett bra pris, avslutar Johan Gerdevåg.

Läs mer om produkten.