7990
319,60 / L

Motorkonservering marin

Art. 36-3241

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
  • Skyddar båtmotorns inre och yttre delar mot rost och korrosion vid vinterförvaring. Tränger ut fukt och bildar en varaktig skyddsbarriär mot vatten och syre.
  • Tack vare skumverkan kommer medlet mycket effektivt åt motorns inre delar.
  • Passar även till snöskotrar och MC som ställs av under en period.
  • 250 ml.
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Andra kunder köpte också