4990
99,80 / L

Båtcleaner

Art. 30-561
Med starkt rengörande effekt utan att skada gelcoat eller målade ytor. Används före vaxning och målning. Löser smuts och feta beläggningar av alger, olja, silikon m.m. Efterbehandlas med vax. Silikonfri. 500 ml.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också