6990
139,80 / L

Ribb- och fenderengöring

Art. 30-588

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Rengör och skyddar kraftigt nedsmutsade gummibåtar och fendrar. Fungerar ypperligt på alla gummiytor, hypalon, PVC och liknande material. Torkar inte ut materialet.
Fara
Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarvård om du känner dig dålig. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.

Andra kunder köpte också